Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster Liêu Trai Chí Dị 1990

Liêu Trai Chí Dị 1990

Khoảng thời nhà Minh, ngũ thông thần ở Linh Sơn điện bị hao tổn nguyên khí do quá lâu ngày không ai thờ cúng, nên bày mưu hóa thành thư sinh hào hoa phong nhã Ngô Minh để dụ ba chị em bạch hoa ly ở Liên Hoa động những mong hấp thụ linh khí mà trường mạng.

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim